Taal naar werk

Bij Het Werkwoord staat het leren van de taal in het teken van werk vinden of behouden. Door onze taal- en participatieprojecten kunnen deelnemers actief mee doen en mogelijk zelfs een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Ze beheersen het Nederlands steeds beter, worden zelfredzamer en staan steviger in hun schoenen.

Taal op het werk banner

Home » Gemeenten

Taalvaardigheden
x
(participatie + sociale vaardigheden + arbeidsvaardigheden + digitale vaardigheden)
=
arbeidsmarktgekwalificeerde medewerker

Wij stimuleren dat ze de innerlijke moed verzamelen om hun eigen drempels te overwinnen en naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Dat ze richting krijgen om zichzelf te ontwikkelen binnen onze maatschappij en daaraan een bijdrage leveren. Wij geven ze de handvatten om zelfredzaam en samenredzaam te worden. Dat maakt ze trots en weerbaar.

Wij spelen in op de specifieke ondersteuningsbehoefte op zowel groeps- als individueel niveau. Door ervaring hebben we geleerd dat ‘learning by doing’ ons ver brengt. Wij houden rekening met de rol binnen het gezin, de verschillen in culturele en religieuze achtergronden en de eigen ambities van de deelnemers.

De kracht zit hem in de integrale aanpak. De werkvaardigheidstrainingen en taallessen sluiten niet alleen op elkaar aan, maar worden vanuit één leerlijn ontwikkeld en uitgevoerd. We voorkomen overlap, waardoor de programma’s doeltreffend en efficiënt zijn.

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. (Ludwig Wittgenstein, 1889 – 1951)

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen