Arbeidsmarktoriëntatie (ONA)

Het gaat om een groepstraject, waarbij de cursisten individueel een proces doormaken ‘van wensberoep naar realistisch beroepsbeeld’.  De deelnemer onderzoekt wat bij haar/hem past vanuit ervaring en beschikbaarheid en wat haalbaar is qua gevraagde competenties en functie-eisen. Onderdelen van het lesprogramma zijn het zoeken naar geschikte vacatures, het maken van een cv en het schrijven van een sollicitatiebrief.

Aanvullend aan het lesprogramma is het praktijkgedeelte, waarbij de cursist (minimaal) 32 uur meeloopt bij een bedrijf of organisatie naar eigen voorkeur. Een spannend onderdeel, omdat de cursist hiervoor zelf contacten aangaat, een netwerk opbouwt en ervaring opdoet.

Taalondersteuning bij VCA

Home » Gemeenten » Arbeidsmarktoriëntatie (ONA)

Doelgroep

Cliënten van de Sociale dienst en/of inburgeraars die onder de oude inburgeringswet vallen en het vak Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt moeten behalen. Geschikt voor deelnemers met taalniveau tussen (op weg naar) A2 en B1+.

Doel

Werkervaring opdoen en het ontwikkelen van taal-, sollicitatie- en arbeidsvaardigheden.

Aantal lessen

14 lessen van 2,5 contacturen + individuele begeleiding naar en tijdens stage.

Groepsgrootte

5 tot 15 deelnemers.

Prijzen

5 – 7 deelnemers – € 925,00
8 – 9 deelnemers – € 725,00
10 – 12 deelnemers – € 575,00
12 – 15 deelnemers – € 465,00

Lesmateriaal

  • De VakTaalApp, waardoor de deelnemer ook buiten de lessen om, op elke gewenst tijdstip en op speelse wijze het taaltraject intensiveert met gebruik van eigen mobiele telefoon: een uitdagende manier om snel de gewenste woordenschat uit te breiden!
  • Werkgerelateerd materiaal, zoals overzichten van vaktermen en vaktaal (met foto’s of afbeeldingen), werkinstructies, bedrijfs- en veiligheidsregels.
  • Het WerkWoordBoek: een zelfontwikkelde methode om taalregels direct in de praktijk toe te passen.
  • Extra – specifiek op het werk gericht – lesmateriaal, aansluitend bij de leerbehoefte: taaloefeningen, werkbladen en woordenlijsten uit professionele taalleermethodes.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen