De ParticipatiePrikkel!

De training bestaat uit een combinatie van het opbouwen van een eigen netwerk, praktijkervaring opdoen tijdens een taalwerkstage en taallessen die gericht zijn op arbeidsthema’s. Naast de werkgerelateerde thema’s worden de individuele werkervaringen direct behandeld in de groepslessen. De deelnemers passen de aangeleerde taal concreet toe tijdens excursies en ontmoetingen met gastsprekers.

De thema’s worden aangeboden op laagdrempelig en laagtalig niveau, zodat de onderwerpen goed begrepen kunnen worden en aansprekend zijn voor praktijkleerders.

Resultaat van de training: energieke en enthousiaste deelnemers, voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt een stuk kleiner is, door opgedane participatie-ervaring en verbeterd functioneel taalgebruik.

 

Taalondersteuning bij VCA

Home » Gemeenten » De ParticipatiePrikkel!

Doelgroep

Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, met taalniveau alfa A tot onder A2. Bij te ver uiteenlopende taalniveaus vormen wij meerdere groepen.

Doel

Het verbeteren van het functioneel taalgebruik en het ontwikkelen van participatievaardigheden, waaronder het uitbreiden van het eigen netwerk.

Aantal lessen

20 lessen van 2,5 contacturen.

Groepsgrootte

5 tot 15 deelnemers. Individuele trainingen zijn ook mogelijk.

Prijzen

Groepsprijs  € 6.875,00
Korting mogelijk bij kleine groepen.

Inhoud

  • Kennismaken en contact leggen: met personen en organisaties.
  • Praten over actuele gebeurtenissen en persoonlijke omstandigheden.
  • Klokkijken, op tijd komen, afspraken maken en (digitale) agenda invullen.
  • Eigen netwerk opbouwen en uitbreiden.
  • Woordenschat uitbreiden: beroepen, eigenschappen en competenties.
  • Informatie zoeken op internet.
  • (Vrijwilligers)vacatures zoeken en begrijpen.
  • Een eigen cv maken en verzenden.
  • De taal toepassen bij individuele participatie-activiteiten.

Lesmateriaal

De lesmap ‘Netwerken en participeren’ uit de door Het WerkWoord ontwikkelde serie De TaalPraktijk!

Voorbeeld uit de monitor:

Rahma praat graag. Ze houdt van koken en zou graag vrijwilligerswerk doen bij kringloopwinkel De Cirkel. Ze vindt Nederlands spreken soms wel een beetje spannend. Het is belangrijk dat ze tegen iemand durft te zeggen: “je praat te snel”, of “ik begrijp het niet”. Dit heeft ze goed kunnen oefenen tijdens de rondleiding in kringloopwinkel De Cirkel.

Rahma gaat op maandag en woensdag naar het taalcafé. Ook heeft de buitenschoolse opdracht naar de buurtkamer iets opgeleverd: ze is samen met nog twee deelnemers nog een keer terug geweest. Rahma heeft een mooie cv gemaakt. De laatste les heeft ze gesproken met Bianca over vrijwilligerswerk bij Syndion. Bianca was enthousiast over haar en gaat op zoek naar mogelijkheden.

Voorbeeld van een organisatie voor wie wij dit project georganiseerd hebben is Bibliotheek Aanzet in Hardinxveld-Giessendam.
Quote:

Het was een fantastisch project in bijzondere omstandigheden. Ondanks alle beperkingen heeft het veel opgeleverd wat betreft taalontwikkeling en activering. Positief effect van de participatiebezoeken van dit project was niet alleen het enthousiasme van de deelnemers, maar ook van de mensen die op bezoek kwamen of waar we zijn geweest. Organisaties waren blij verrast om kennis te maken met deze enthousiaste, gemotiveerde deelnemers en boden kansen die anders waren blijven liggen.

De afsluitende les, waarbij de deelnemers hebben een presentatie hebben gegeven door de volgende vragen te beantwoorden: Wat kun jij goed? Waarmee heb je ervaring? Wat doe jij om te participeren?

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen