De TaalPraktijk! PLUS

De TaalPraktijk! PLUS is speciaal afgestemd op NT2’ers met taalniveau alfa A tot A2. Zij ervaren dat zij in hun dagelijks functioneren worden gehinderd door hun taalachterstand, waardoor zij moeite hebben bij het vinden of behouden van werk. Een groep dus voor wie volwaardig participeren in onze samenleving een grote uitdaging zal zijn.

Met De TaalPraktijk! PLUS bieden we deze doelgroep wél de mogelijkheden om actief mee te doen en mogelijk zelfs een eigen plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Ze gaan het Nederlands beter beheersen, worden zelfredzamer en staan persoonlijk steviger in hun schoenen. Ze bouwen een eigen sociaal netwerk op en raken minder snel in een isolement, gaan meedoen in de wijk en de gemeente, en werken actief aan hun eigen toekomst. Bijkomend voordeel van De TaalPraktijk! PLUS is dat deelnemers via het programma in beeld blijven bij beroepskrachten en gemeente, zodat die beter en sneller kunnen reageren op hun behoeften of problemen.

TaalPraktijk! PLUS

Home » Gemeenten » De TaalPraktijk! PLUS

Doelgroep

NT2’ers met taalniveau alfa A tot A2.

1. Analfabeten die naast een inburgeringstraject extra participatielessen nodig hebben.
2. Inburgeraars bij wie de taal is weggezakt doordat zij niet of te weinig (taal)actief zijn.
3. NT2’ers die het inburgeringsexamen niet of gedeeltelijk behaald hebben en ontheffing hebben gekregen.

 

Doelen

  1. De Nederlandse taal beheersen op het voor hen hoogst haalbare niveau,
  2. Kennis opdoen over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt en
  3. Binnen de eigen mogelijkheden participeren.

Aantal lessen

Modules van 10 lesweken met 3 lessen van 3 uren per week + minimaal 4 uren participatie + vaardigheidsontwikkeling.

Duur van het project: 7 modules van 10 lesweken.

Groepsgrootte

10 tot 15 deelnemers.

Prijzen

Intake en inventarisatie

Deze kosten worden alleen in rekening gebracht voor kandidaten die nog niet bij Het WerkWoord bekend zijn.

€ 75,00 per deelnemer (0% btw)

Totaal kosten per module

Per groep van maximaal 15 deelnemers voor De TaalPraktijk! PLUS

€ 13.500,00 per groep (variërende btw)

Opgedeeld als volgt (voor btw-doeleinden):

De TaalPraktijk!

Taallessen over zelfredzaamheidthema’s inclusief excursies en gastsprekers,
6 contacturen per week.

€ 8.250,00 (0% btw)

Per module voor een groep van maximaal 15 deelnemers

Eerste PLUS

Ondersteuning & empowerment in eigen taal.

€ 3.750,00 (+21% btw)

Per module voor een groep van maximaal 15 deelnemers

Tweede PLUS

Begeleiding naar participatie.

€ 1.500,00 (+21% btw)

Per module voor een groep van maximaal 15 deelnemers

 

Zo werkt De TaalPraktijk! PLUS

Per week krijgen de deelnemers negen uur les, verdeeld over drie blokken van drie uur. Tijdens de lessen trainen de deelnemers meteen hun digitale vaardigheden. Elke veertien dagen maken ze een excursie naar een bedrijf of organisatie, of zijn ze in interactie met een gastspreker. Lesstof beklijft zo beter en voor een langere periode.

Het derde blok in de week is gewijd aan Participatie. Naast de participatielessen waarin sociale, taal- en arbeidsvaardigheden getraind worden, gaan de deelnemers onder begeleiding van vrijwilligers op zoek naar een participatieplaats. Liefst betaald werk, maar vrijwilligerswerk kan ook. De deelnemers moeten voor het onderdeel Participatie minimaal vier uur per week van hun eigen tijd reserveren, dus buiten de lessen om.

Brochure

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen