De TaalPraktijk!

De TaalPraktijk! is een praktijkgericht  taalprogramma van zeven modules waarin zeven zelfredzaamheidsthema’s aan bod komen.

Doelen:

  1. Het verbeteren van het praktisch en functioneel taalgebruik;
  2. Kennis opdoen over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt;
  3. Zelfstandiger functioneren.
Taal op het werk banner

Home » Gemeenten » De TaalPraktijk!

Doelgroep: Praktijkleerders (NT2’ers en NT1’ers) met taalniveau tussen alfa B en A2/1F. Het kan gaan om:

1) An(ders)alfabeten die de taal het beste leren door deze meteen in de praktijk toe te passen.

2) Ex-inburgeraars bij wie de taal is weggezakt doordat zij niet of te weinig (taal)actief zijn.

3) NT2’ers die het inburgeringsexamen niet of gedeeltelijk behaald hebben en ontheffing hebben gekregen.

Doelen:

  1. Het verbeteren van het praktisch en functioneel taalgebruik;
  2. Kennis opdoen over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt;
  3. Zelfstandiger functioneren.

Aantal lessen

Modules van 10 weken, met 2 lessen van 3 lesuren per week.

Duur van het project: 7 modules.

Groepsgrootte

10 tot 15 deelnemers.

Prijzen

€ 8.250,00 per groep per module van 10 lesweken.

Lesmateriaal

Het WerkWoord heeft speciaal voor dit project zeven themamappen ontwikkeld. De deelnemers krijgen elke module een nieuwe themamap. Elk subthema wordt afgesloten met een portfolioblad.

Voor extra taaloefeningen bij de genoemde thema’s wordt materiaal gebruikt uit onder andere de methodes Melkweg Plus, Spreektaal, AlfaFlex, 7/43 en de materialen van Stichting Lezen & Schrijven, zoals Voor ’t zelfde geld en de serie Succes! De derde module van het project leent zich bijzonder goed voor de integratie van het nieuwe materiaal ‘Nu Digitaal’.

De TaalPraktijk! is een praktijkgericht taalprogramma van zeven modules waarin zeven zelfredzaamheidsthema’s aan bod komen: Wonen en de buurt, Netwerk en participatie, Digitalisering, Gezondheid, Onderwijs en opvoeden, Budgetteren en Plannen en regelen. Iedere module duurt tien weken en stelt één thema centraal. In zijn totaliteit duurt De TaalPraktijk! ruim anderhalf jaar.

Wat geleerd wordt in de klas, wordt omgezet in taalactiviteiten, meestal buiten de klas. In samenspraak met partners uit ons netwerk kunnen we de taalactiviteiten per thema (bezoeken aan instanties, gastsprekers, excursies et cetera) organiseren en goed voorbereiden. De grootste risicogebieden (financiën, gezondheid en welbevinden) komen in alle modules stelselmatig ter sprake. Waar nodig wordt ondersteund of doorverwezen.

De excursies vergroten niet alleen de kennis, maar vragen ook om bepaalde taalhandelingen, zorgen voor taalverwerking en taalverwerving en geven nieuwe impulsen aan de taalbehoefte. Elke veertien dagen vindt er een excursie plaats, waarvoor in de voorafgaande lessen geoefend wordt.

De deelnemers maken een portfolio, waarin hun voortgang wordt bijgehouden middels het afkruisen van de behandelde thema’s en het schrijven van een persoonlijk logboek. Per activiteit wordt een bewijsstuk toegevoegd, waardoor de deelnemer zijn of haar vaardigheden zichtbaar ziet groeien.

Voorbeelden van organisaties voor wie wij dit project (al meerder malen) hebben uitgevoerd: Sociale Dienst Drechtsteden en Avres in Gorinchem.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen