Budgetteren

In deze module van drie maanden leren de deelnemers themagerichte woorden en zinnen waardoor ze eigen administratie en geldzaken kunnen ordenen, weten hoe ze geld kunnen besparen, schulden kunnen voorkomen en waar ze hulp kunnen krijgen.
Taal op het werk banner

Home » Gemeenten » De TaalPraktijk! » Budgetteren

Ze krijgen kennis over het belang en het doel van verschillende verzekeringen.

Ze oefenen met het stellen van vragen bij bijvoorbeeld een bank en de schuldhulpverlening, met het invullen van digitale formulieren, het maken van afspraken in de digitale agenda en het lezen van digitale schema’s.

Resultaat van de module ‘Budgetteren’ is dat de deelnemers zicht hebben op hun eigen thuisadministratie, hun post kunnen verwerken en beter begrijpen wat de verschillende overheidsinstanties regelen en op welke manier. Ze zijn zich bewust van hun uitgavenpatroon en van het gevaar van schulden. Ze kennen de Nederlandse omgangsvormen en zien het belang van afspraken maken, plannen en op tijd komen.

In deze module organiseren wij excursies naar:

  • De bank
  • De verzekeringsadviseur
  • De winkels in het centrum
  • Het Sociaal Wijkteam
  • De Financieel adviseurs of het Financieel loket

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen