Netwerken en participeren

In deze module leren de deelnemers hoe ze een eigen netwerk kunnen opbouwen en uitbreiden en waar ze kunnen participeren in de eigen omgeving.

Ze ontdekken hun eigen interesses en competenties en zoeken naar kansen die binnen bereik liggen. Ze oefenen met het leggen van contacten en het stellen van vragen naar bijvoorbeeld de participatiemogelijkheden in het vrijwilligershuis, bij de voetbalvereniging, het buurthuis en de voedselbank.

 

Taal op het werk banner

Home » Gemeenten » De TaalPraktijk! » Netwerken en participeren

Resultaat van de module ‘Netwerken en participeren’ is dat de deelnemers buitenshuis actief hun taal gaan gebruiken en zullen ervaren dat participatie het taalleerproces extra versnelt. Ze voelen zich zekerder, komen uit hun isolement en groeien door positieve leerervaringen.

In deze module worden excursies georganiseerd naar:

  • Het vrijwilligershuis
  • De voetbalvereniging
  • Het buurthuis
  • Het verzorgingshuis
  • De voedselbank

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen