Wonen en de buurt

In deze module leren deelnemers contact te leggen met de mensen in de buurt en/of met ouders op de school van hun kind.

Het resultaat van de module ‘Wonen en de buurt’ is dat de deelnemers meer kennis hebben van hun eigen buurt en zelfredzamer zijn in hun eigen woonomgeving, doordat de daarvoor benodigde woordenschat is uitgebreid en de drempel om Nederlands te spreken is weggenomen door het vele oefenen in de praktijk.

Taal op het werk banner

Home » Gemeenten » De TaalPraktijk! » Wonen en de buurt

Ze leren vragen stellen in bijvoorbeeld het wijkcentrum en bij de woningbouwvereniging. Zij begrijpen het belang van afvalinzameling en krijgen inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het huren van een huis.

Het resultaat van de module ‘Wonen en de buurt’ is dat de deelnemers meer kennis hebben van hun eigen buurt en zelfredzamer zijn in hun eigen woonomgeving, doordat de daarvoor benodigde woordenschat is uitgebreid en de drempel om Nederlands te spreken is weggenomen door het vele oefenen in de praktijk.

In deze module worden de volgende excursies georganiseerd:

  • Een wandeling door de straat
  • Een bezoek aan het wijkcentrum
  • Naar de afvalverwerking
  • Naar de woningbouwvereniging
  • Een bezoek aan het centrum van de stad

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen