Een andere taal is een andere kijk op het leven. (Frederico Fellini 1920 – 1993)

Beter thuisraken in Nederland is het doel van onze inburgeringstrainingen. Dat doe je door de taal te leren en door kennis op te doen over de Nederlandse samenleving.

Wil je samen oefenen, ontdekken, leren en lachen? Meld je dan aan voor een van deze trainingen.

Naar school gaan is beter dan zelf leren. De kans om te slagen is dan veel groter.

Bij Het WerkWoord werken gecertificeerde docenten met jarenlange ervaring. De kwaliteit van de trainingen wordt gegarandeerd door de heldere uitleg in combinatie met praktische taaloefeningen.

De persoonlijke benadering van de docenten zorgt voor een veilige leeromgeving. Zij tonen veel geduld en kunnen zich goed verplaatsen in de wereld van de deelnemers. Uitgangspunt is dat je mag leren van je fouten. Leren doe je met elkaar en van elkaar.