Alfabetisering

Wie leert lezen en schrijven staat niet langer aan de kant en vergroot zijn of haar kansen.

De ervaren en gecertificeerde docenten van Het WerkWoord hanteren de juiste methodiek voor het zetten van de eerste stappen op weg naar geletterdheid. Zij helpen mensen over de drempel door een juiste mix van een uitdagende, maar tegelijkertijd geduldige aanpak.

Taalondersteuning bij VCA

Home » Inburgering » Alfabetisering

Doelgroep

Mensen die het Latijnse schrift niet (of bijna niet) kennen.

Doel

Het leren lezen en schrijven.

Aantal lessen

Modules van 10 weken met 3x per week lessen van 2,75 uur.

Groepsgrootte

8 tot 15 deelnemers.

Prijzen

De intake – gratis
1ste module – € 1.250,00
2de module – € 1.200,00
3de module – € 1.150,00
4de module en verder – € 1.100,00

Papier is geduldig

 In de training draait alles om de beginselen van het lezen en schrijven. Gestart wordt met het op de juiste manier aanleren van het schrijven van de letters op schriftlijnen, het onderscheiden van hoofdletters en kleine letters en het herkennen van letters, woorden en zinnen. Door het met herhaling aanbieden van combinaties van klankzuivere woorden met afbeeldingen, bouwen de deelnemers langzaam maar zeker hun woordenschat op.

Vanuit het proces van woordherkenning en automatisering komt er gaandeweg steeds meer variatie in de lees- en schrijfopdrachten. Het leren leren is daarmee onderdeel van de training: in het begin zijn de opdrachten gestuurd, maar er wordt toegewerkt naar het zelfstandig begrijpen en uitvoeren van de opdrachten. Studievaardigheden groeien.

Uiteraard wordt het leren van de taal geplaatst in de context van het leven van alledag.
De deelnemers bouwen hun eigen portfolio op, waarin allerlei zelfuitgevoerde praktische schrijfopdrachten worden opgenomen, zoals de adressering van een ansichtkaart, het maken van een boodschappenlijst of het invullen van een eenvoudig formulier. Voor het portfolio wordt ook geoefend met het lezen van bijvoorbeeld medische bijsluiters, een afvalkalender en bankafschriften. Gekozen kan worden voor een voorzichtige introductie op de computer. Dit opent meteen perspectieven voor het kunnen werken met oefenprogramma’s op speciaal daarvoor aangeboden alfabetiseringswebsites.

Het belangrijkste van deze training is, naast het leren lezen en schrijven, dat de deelnemers gaan genieten van hun vorderingen. Ze leren zien waar ze goed in zijn en ontdekken hoe het kunnen lezen en schrijven hier uiting aan kan geven.

Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt een leerboek, passend bij het niveau van de groep.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen