Schuldhulpverlening voor financieel begeleiders

Inhoud

“Voorafgaand aan de training vindt een inventarisatie plaats, waarin de organisatiedoelstellingen op het gebied van de schuldhulpverlening worden uitgevraagd. Ook de attitude en het kennisniveau van de deelnemers wordt onderzocht en vanaf het eerste trainingsdagdeel in de lesstof verwerkt. Door de interactieve lesvorm en de praktische oefeningen is de training zowel voor beginners als gevorderde begeleiders van meerwaarde in het dagelijks functioneren.

De financieel begeleider leert in een zo vroeg mogelijk stadium de financiële problemen op de juiste manier bespreekbaar te maken bij de cliënt. Hij leert hoe in een korte periode schulden beheersbaar zijn te maken of zelfs geheel op te lossen zijn. De lesstof staat in het teken van het vergroten van financieel inzicht bij de cliënten. Pas wanneer het de cliënt duidelijk is wat haar of zijn financieel gedrag is en welke consequenties dat gedrag heeft, zal duurzame verandering mogelijk worden.

Inzicht biedt uitzicht op verbetering
De begeleider leert snel inzicht te krijgen in de financiële situatie van de cliënt. De slagingskans van een traject wordt vergroot door het op een effectieve wijze onderhandelen met schuldeisers, voor dit onderdeel is dan ook veel tijd ingeruimd. Er worden extra vaardigheden ontwikkeld op financieel gebied. De begeleider leert hoe hij de cliënt kan aanzetten tot het maken van betere financiële keuzes. Beperkingen zijn realiteit, maar mogen nooit leiden tot stilstand van groei. Het lesprogramma is erop gericht om vaardigheden te vergroten en gedrag aan te passen.

Tussen de lessen door werkt de groep in praktijkbijeenkomsten met interessante opdrachten waarin het lesmateriaal van de groepsbijeenkomsten is verwerkt. De resultaten worden in de volgende bijeenkomst besproken en van feedback voorzien. Deze manier van werken zorgt ervoor dat verworven kennis direct in de groep kan worden toegepast en beter beklijft.

Lesmateriaal

De deelnemers moeten het Basisboek Integrale schuldhulpverlening aanschaffen en ontvangen aanvullend digitaal lesmateriaal.

De trainingen worden zoveel mogelijk aan een homogene groep op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven. Vanaf 8 deelnemers kunnen de trainingen ook incompany worden aangeboden.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.