Schuldhulpverlening voor professionals

Inhoud

“Voorafgaand aan de training wordt, samen met de verantwoordelijken, gekeken wat het vertrekpunt van de organisatie en de deelnemers is en welke organisatorische en individuele doelen bereikt moeten worden. Het niveau van de training wordt vooraf aangepast aan het bestaande kennisniveau van het team of de individuele deelnemers.

In de training staat het opheffen van de belemmeringen van de individuele cliënt centraal. Veel aandacht wordt besteed aan het bereiken van de financiële zelfstandigheid voor de verschillende doelgroepen. Aan de hand van de NVVK methodiek wordt de deelnemer duidelijk wat de oorzaken van problematische schulden zijn en leert hij hoe effectief een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd wordt.

Vervlechten van kennis en praktijk
Naast de juridische onderdelen als beslaglegging, procesrecht en schuldsanering is veel ruimte voor het oefenen met niet oordelende communicatie. Verschillende gesprekstechnieken passeren de revue, waarbij uiteraard ook aandacht is voor het ontdekken van eigen en andermans belemmerende overtuigingen. Door de praktijkgerichte aanpak en het werken met voorbeelden uit de eigen praktijk is de theorie snel toe te passen in de eigen dagelijkse werkomgeving.

Na afloop van de training heeft de deelnemer een goed beeld van het juridisch kader, kan een integraal intakegesprek voeren, een probleemanalyse maken en een begeleidingstraject starten, uitvoeren en bewaken. Schuldregelingen en betalingsvoorstellen maken meer kans van slagen. Ook is er veel aandacht voor preventie, het voorkomen van (nieuwe) problematische schulden.”

Lesmateriaal

De deelnemers moeten het Basisboek Integrale schuldhulpverlening aanschaffen en ontvangen aanvullend digitaal lesmateriaal.

Een ruimte met genoeg zitplaatsen, schrijftafels en een whiteboard of beamer. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten.

* De prijzen voor deze training zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.