Schuldhulpverlening voor vrijwilligers

Inhoud

Vrijwilligers zijn de ogen en de oren van schuldhulpverlening. Zij komen in het eerste stadium van een schuldregeling in aanraking met cliënten die in soms chaotische schuldsituaties verkeren. Het leren voeren van een gedegen administratie door de cliënt is onmisbaar voor het doen slagen van een schuldregeling. Dit vraagt vaak een zorgvuldige aanpak en speciale communicatie met de cliënt.

Vrijwilligers zorgen er voor dat problematische schulden worden voorkomen, dat financieel gedrag van de cliënt veranderd wordt en dat de zelfredzaamheid wordt verhoogd. Hiervoor zijn vooral nodig: goede kennis van de belangrijkste onderdelen van de schuldhulpverlening, degelijke financiële kennis en het kunnen toepassen van de juiste gesprekstechnieken.

Begeleiden voorkomt afglijden
De trainingen geven inzicht in de oorzaken van schulden. Er wordt dieper ingegaan op de kunst van budgetteren, het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en hoe het beste omgegaan kan worden met problematische schulden. De deelnemers leren afloscapaciteit en Vtlb te berekenen, de financiële problemen van de hulpvragers te herkennen en daar adequaat mee om te gaan. Na afloop van de trainingen begrijpen de cursisten hoe deurwaarders en incassobureaus functioneren en wat een loonbeslag is en teweeg brengt. Er ontstaat meer inzicht in de Wsnp en het minnelijk traject.

Naast gedegen theoretische kennis is er veel tijd ingeruimd om aan de hand van realistische casussen en praktijkvoorbeelden nieuwe ervaringen op te doen. Deelnemers leren effectief om te gaan met emoties en weerstanden, waardoor onderhandelen met cliënten en schuldeisers ze gemakkelijker af gaat. Er wordt aandacht besteed aan het in acht nemen van de eigen grenzen, het respectvol met elkaar omgaan en het innemen van de juiste houding op het juiste moment.

Lesmateriaal

De deelnemers ontvangen specifiek op de doelgroep gericht digitaal lesmateriaal.

De trainingen worden zoveel mogelijk aan een homogene groep op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven. Vanaf 8 deelnemers kunnen de trainingen ook incompany worden aangeboden.

* De prijzen voor de training zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.