Effectief communiceren

In bijna alle bedrijfssituaties speelt communicatie een grote rol. Of het nu gaat om één op één gesprekken, instructiebijeenkomsten, vergaderingen of telefoongesprekken, overal moet informatie goed verstaanbaar, effectief en begrijpelijk worden overgebracht. De training effectief communiceren wordt op uw specifieke communicatie-eisen toegespitst.

Taalondersteuning bij VCA

Home » Niveauverhoging » Effectief communiceren

Doelgroep

Medewerkers van een bedrijf of organisatie.

Doel

De mondelinge communicatie bevorderen waardoor collega’s elkaar beter begrijpen. De nadruk ligt op het voeren van gesprekken, spreektechnieken en non-verbale communicatie.

Aantal lessen

20 lessen van 2,5 contacturen.

Groepsgrootte

2 tot 15 deelnemers. Individuele trainingen zijn ook mogelijk.

Prijzen

5 – 7 deelnemers – € 925,00
8 – 9 deelnemers – € 725,00
10 – 12 deelnemers – € 575,00
12 – 15 deelnemers – € 465,00

Kunt u mij verstaan?

Een groot deel van de dag wordt op bedrijven gecommuniceerd. Maar gebeurt dit ook effectief? Wordt de juiste boodschap wel op de optimale wijze overgebracht? Effectief communiceren bevordert het zelfstandig werken en het werken in teams, neemt belemmeringen weg en zorgt voor betere prestaties en meer werkplezier.
Begrijpen en begrepen worden is waar het in deze training om draait. Door veel te oefenen met het voeren van gesprekken worden in deze training de individuele communicatievaardigheden versterkt. Deelnemers leren actief te luisteren, de antwoorden samen te vatten en daarop door te vragen. Kernthema’s zijn: hoe kom ik over? Hoe komt mijn informatie over? Hoe ga ik om met feedback? Hoe geef ik op een opbouwende manier commentaar? Kortom, wat zijn de effecten van mijn eigen communicatiestijl?

Patronen en gewoonten ontdekken en veranderen zorgt voor veranderingen in de teamdynamiek. Het onderscheid leren maken tussen feiten, aannames en vooronderstellingen zorgt voor evenwichtiger reacties. Veel oefenen maakt de kans groter dat de werknemer ook in situaties van weerstand of stress rustig en overtuigend overkomt. “

Het heeft onze voorkeur om de lessen op het bedrijf zelf te laten plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.

Lesmateriaal

Alle deelnemers ontvangen HetWerkWoordBoek met spreek- en luisteroefeningen, specifiek gericht op wat geoefend moet worden om op de werkvloer de communicatie te verbeteren.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen