NT2-ondersteuning voor basisschool- en middelbare schooldocenten

We bieden ondersteuning voor docenten die de NT2-lessen (gaan) geven.

Taalondersteuning bij VCA

Home » Ondersteuning voor scholen » NT2-ondersteuning voor docenten

Doelgroep

De ondersteuning vanuit taalschool Het WerkWoord is in eerste instantie gericht op docenten die de NT2-lessen (gaan) geven, terwijl dit niet hun eigenlijke vak is. De docenten moeten deze taak uitvoeren naast hun gangbare taken. Zij zijn expert op eigen vakgebied en in het omgaan met hun eigen leerlingen, maar niet (volledig) opgeleid voor het geven van NT2-lessen.

Doel

Ondersteuning voor docenten bij het voorbereiden en het geven van de NT2-lessen, waarbij zij voorzien worden van de nodige feedback en adviezen.

Eindresultaat: een kwalitatief goed NT2-programma, waarmee ook in de volgende schooljaren gewerkt kan worden door dan inmiddels NT2-ervaringdeskundige docenten van de school zelf.

Inhoud

Voordat het project van start gaat zal de docent van Het WerkWoord een kennismakingsgesprek hebben met alle betrokken docenten van de school. Tijdens deze bijeenkomst(en) worden meteen tips en adviezen gegeven voor de invulling van de eerste lessen.

Een ervaren en gecertificeerde docent van taalschool Het WerkWoord zal regelmatig een lesbezoek brengen aan de lessen die door een eigen docent(en) worden gegeven. De frequentie van de lesbezoeken wordt bepaald in overleg en kan om diverse redenen variëren.

Naar aanleiding van de lesbezoeken worden feedbackbijeenkomsten gepland om de bezochte lessen te evalueren en de volgende lessen voor te bereiden. De docenten krijgen feedback, tips en adviezen.

Lesmethodes en aanvullende materialen

Het WerkWoord zal advies uitbrengen over aan te schaffen lesmethodes, die – indien gewenst – kunnen worden aangeschaft de school zelf. Ook zullen suggesties worden gedaan voor de materialen die geschikt zijn voor een NT2-mediatheek.

Naast gangbare NT2-boeken kan gedacht worden aan het (gratis) materiaal van de Stichting Lezen & Schrijven, Diglin+, Melkweg Plus, Spreektaal, NT2-spelvormen en de vele (gratis) NT2-oefensites.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen