NT2-ondersteuning voor leerlingen

De lessen sluiten goed aan bij de behoefte van de praktijkschool-leerlingen.

Taalondersteuning bij VCA

Home » Ondersteuning voor scholen » NT2-ondersteuning voor leerlingen

Doelgroep

Leerlingen van basisscholen en middelbare scholen die extra taalondersteuning nodig hebben.

Doel

Extra taalonderwijs, dus aanvullend op de taallessen die ze op hun eigen school al krijgen.

De leerlingen krijgen naast het gangbare lessenpakket (inclusief het vak Nederlands (=NT1)), extra lessen Nederlands als tweede taal aangeboden. De lessen dienen goed aan te sluiten bij de leefwereld, de taalbehoefte, het taalniveau, de leerbaarheid en de leerstijl van praktijkschool-leerlingen.

Inhoud

Er zijn drie vormen van extra taalonderwijs mogelijk:

NT2-lessen door gecertificeerde en ervaren docenten vanuit Het Werkwoord

Door het inzetten van docenten vanuit Het WerkWoord kan het aantal extra taallessen snel op- of afgeschaald worden. Doordat deze gecertificeerde en ervaren NT2-docenten hun lessen delen met de docenten van de eigen school die zelf ook extra taallessen moeten geven, dienen zij ook als voorbeeld, vraagbaak en adviseur.

NT2-oefenen in de mediatheek

Docenten van Het WerkWoord kunnen een speciaal ingerichte NT2-mediatheek aanleggen, waar zij zelf ook met een (nader te bepalen) frequentie aanwezig kunnen zijn om spelenderwijs extra NT2-oefeningen aan te bieden. Het gaat om een (taal)spel spelen, extra (voor)lezen, beeld en woord koppelen, uitbeelden van woorden en begrippen, praktijksituaties simuleren, rollenspelen uitvoeren, filmmateriaal laten zien, geluidsfragmenten laten horen et cetera. Het WerkWoord zal advies uitbrengen over geschikte materialen, die vervolgens door de eigen school naar keuze kunnen worden aangeschaft.

NT2-activering tijdens de dramalessen

Om het leren van taal te koppelen aan praktijkgerichte oefeningen kan ervoor gekozen worden om een NT2-dramales aanbieden aan de leerlingen die extra taalonderwijs kunnen gebruiken. De dramadocent zal worden ‘gevoed’ door de taaldocenten voor wat betreft de in te zetten oefenstof, waarmee bedoeld wordt: de te oefenen woordenschat, standaardzinnen, zinsbouw bij spreken, routinevragen- en antwoorden enzovoort.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen