Ontwikkeling van een NT2-leerlijn

We bieden diverse vormen van ondersteuning aan, die zowel separaat als in combinatie ingezet kunnen worden.
Taalondersteuning bij VCA

Home » Ondersteuning voor scholen » Ontwikkeling van een NT2-leerlijn

Doelgroep

Basisscholen en middelbare scholen die te maken hebben leerlingen met taalachterstanden. Het kan zowel gaan om NT2-leerlingen als om leerlingen wiens moedertaal Nederlands is.

Doel

Uitgewerkte leerlijnen, waarbij gekozen is voor passende lesmethodes en aanvullende materialen. Lesprogramma’s die aansluiten op de leefwereld, de taalbehoefte, het taalniveau, de leerbaarheid en de leerstijl van de leerlingen van de opdrachtgevende school.

Inhoud

Bij het ontwikkelen van de leerlijnen moet rekening gehouden worden met de doelstellingen, die bijvoorbeeld anders zijn voor de onderbouw dan voor de bovenbouw. Het belangrijkste doel van het extra NT2-onderwijs in de onderbouw is het beter kunnen meedoen in de klas. Het programma moet dus aansluiten bij de inhoud van de andere vakken die de leerlingen hebben in het gangbare programma. Bovendien zullen taalaspecten als de techniek van het woorden leren, kernwoorden herkennen, tekstopbouw, lange woorden opdelen, om hulp vragen, (toets)instructies begrijpen, verschillende leestechnieken in het programma worden opgenomen.

Het programma voor de bovenbouw zal behalve op de inhoud van het gangbare programma ook aansluiten op de stageactiviteiten die de leerlingen twee of drie dagen per week uitvoeren. Het gaat dan om taaloefeningen die gericht zijn op formeel en informeel taalgebruik, het invullen van een werkbriefje, korte notities maken, standaardvragen en -antwoorden inslijten, mondelinge en schriftelijke instructies begrijpen en meer zaken die zich in de dagelijkse praktijk voordoen en waar taaldeficieten een probleem vormen.

Door het programma zoveel mogelijk praktijkgericht in vullen, zullen de leerlingen het nut zien van taalleren en hetgeen ze leren zal meteen toepasbaar zijn en daardoor beter beklijven.

Gekozen lesmethodes kunnen als rode draad worden ingezet, aangevuld met extra oefenmaterialen. De materialen worden in overleg gekozen, beschreven en klaargezet voor gebruik. Als er kopieermateriaal en mappen moeten worden aangeschaft zal dat via de School School gebeuren.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen