Alles wat gezegd kan worden kan ook duidelijk gezegd worden. (Ludwig Wittgenstein, 1889 – 1951)

Het WerkWoord is een trainingsbureau gericht op (taal)onderwijs, vaardigheidsontwikkeling en communicatie-ondersteunende activiteiten voor bedrijven, gemeenten en particulieren.

Het WerkWoord draagt bij aan een positieve bedrijfsvoering door:

  • vergroting van (taal)vaardigheden
  • uitbreiding van kennis
  • stimulering van heldere interne communicatie
  • versterking van de tolerantie
  • bevordering van eenduidige externe communicatie
over-ons

Het WerkWoord biedt trainingen die activeren, motiveren en stimuleren. Doel is het vergroten van specifieke vaardigheden die nodig zijn voor het (toekomstig) functioneren van een medewerker in een bedrijf of organisatie.

Het WerkWoord zet zaken in werking vanuit opgebouwde kennis en ervaring in (taal)onderwijs, werving & communicatie, journalistiek, ict, management en schuldhulpverlening.