Plannen en organiseren

Inhoud

Projectplanning hoort de beschikbare resources van een bedrijf optimaal te bundelen, zodat een maximaal resultaat kan worden bereikt. Wanneer teams met elkaar moeten samenwerken om een teamoverschrijdend resultaat te behalen blijkt alles af te hangen van een strakke tijdsplanning, duidelijke afspraken en sturing met helicopterview. Door een goede kaderscheppende organisatie ontstaat symbiose en vindt kruisbestuiving plaats.

Om een project goed te managen moeten er vooraf prioriteiten worden vastgesteld. Een planningscyclus wordt bepaald en de eindresultaten omschreven. Wij starten dus uiteraard met veel aandacht voor de voorbereiding. Er wordt geleerd om de tijdsplanning inzichtelijk te krijgen en de rollen en taken van alle deelnemers te definiëren en te beschrijven. Het resultaat van het eerste deel van de training is daarmee het kunnen maken van een concreet plan van aanpak.

Inzicht geeft overwicht
Deelnemers leren goed coördineren en weten hoe zij de voortgang van een project kunnen bewaken en deze voortgang voor alle betrokkenen inzichtelijk maken. Zij leren hoe zij de deelnemers kunnen motiveren, controle hebben op de manier waarop het project verloopt en kunnen bijsturen wanneer dat nodig is. Het resultaat van deze training is dat uw medewerkers beter kunnen omgaan met complexe trajecten en minder stress ervaren. Uiteraard is het mogelijk om een nog te ontwikkelen of lopend project te gebruiken als casus.

Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt een leerboek, passend bij het niveau van de groep.

Het is belangrijk om de training op het bedrijf zelf te laten plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.