Presenteren

Inhoud

Door op een positieve manier te laten zien wat je doet, als bedrijf of werknemer, genereer je groei. Niet alleen commerciële, maar ook persoonlijke groei. Met een helder verhaal en een open houding laat je zien wie je bent.

In deze training geldt het principe ‘al doende leren’; theorie en praktijk gaan gelijk op. De deelnemers beginnen al vanaf de eerste les met de voorbereiding voor een presentatie, die ze in de laatste les daadwerkelijk gaan geven.
De voorbereidingsfase bestaat uit het maken van keuzes en het verzamelen en selecteren van informatie: kanaliseren en ordenen. Daarna volgt het creatieve proces van het verwerken van de informatie tot een inhoudelijk goed verhaal met een duidelijke verhaallijn. Hierbij wordt tegelijkertijd gekozen voor de vorm en de structuur van de presentatie.
Onderricht en ondersteuning worden geboden om Power Point, of andere gekozen presentatieprogramma’s, op een adequate manier in te zetten.

Wie daagt wie uit?
Als de presentatie op papier klaar is wordt een proefpresentatie uitgevoerd. Nu komen alle aspecten aan de orde die te maken hebben met houding, non-verbale communicatie en spreektechnieken.
Aan de hand van de proefpresentatie wordt uitgebreide feedback gegeven. In aanvulling hierop krijgen de deelnemers relevante lesstof aangeboden waarin theorie, oefenmateriaal en huiswerkopdrachten zijn opgenomen. Leren omgaan met positieve en negatieve feedback is daarbij een belangrijk item.
Zo wordt toegewerkt naar de uiteindelijke presentatie, waarbij direct betrokkenen vanuit het bedrijf aanwezig zullen zijn. Zij kunnen de presentatie middels een observatieformulier zelf beoordelen. De resultaten van de training worden direct zichtbaar: faalangst is overwonnen, met een ontspannen en open houding wordt een goed project verkocht!

Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt een leerboek, passend bij het niveau van de groep.

Het heeft onze voorkeur om de taallessen op het bedrijf zelf te laten plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.