Sociale vaardigheden

Inhoud

Er zijn deskundige medewerkers die hun kennis en ervaring beter uit de verf kunnen laten komen door hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Beter leren communiceren, meer durven en grenzen aangeven draagt bij aan een plezierig en productief werkklimaat. Het doel is dat uw medewerkers ander gedrag aanleren waardoor hun bijdrage in het team merkbaar groeit.

Centraal in deze training staat het versterken van assertiviteit en zelfvertrouwen. Medewerkers die het moeilijk vinden om nee te zeggen leren hun gevoelens eerder en beter onder woorden te brengen, zodat zij minder de ervaring hebben dat anderen over hen heen lopen. Er wordt geleerd om uit te komen voor de eigen mening en niet bang te zijn voor kritiek. Conflicthantering, een gesprek op gang houden en actief luisteren zijn belangrijke onderdelen van deze training

Nieuwe ervaringen veranderen oud gedrag
De deelnemers oefenen met voorbeeldsituaties, zodat zij reële ervaringen kunnen opdoen. Dat betekent dat zij bestaande patronen vervangen door nieuw gedrag. Ze zullen ervaren dat dit nieuwe gedrag effectief is doordat zij er veel positieve reacties op krijgen. Door een veilige werksfeer wordt een fout gezien als een mogelijkheid voor verandering en potentiele groei. Aan het einde van de training kunnen de nieuw verworven vaardigheden in een veilige setting met de eigen leidinggevenden worden geoefend.

Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt een leerboek, passend bij het niveau van de groep.

Het is belangrijk om de training op het bedrijf zelf te laten plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.