Effectief communiceren

Inhoud

In bijna alle bedrijfssituaties speelt communicatie een grote rol. Of het nu gaat om één op één gesprekken, instructiebijeenkomsten, vergaderingen of telefoongesprekken, overal moet informatie goed verstaanbaar, effectief en begrijpelijk worden overgebracht. De training effectief communiceren wordt op uw specifieke communicatie-eisen toegespitst.

Kunt u mij verstaan?
Een groot deel van de dag wordt op bedrijven gecommuniceerd. Maar gebeurt dit ook effectief? Wordt de juiste boodschap wel op de optimale wijze overgebracht? Effectief communiceren bevordert het zelfstandig werken en het werken in teams, neemt belemmeringen weg en zorgt voor betere prestaties en meer werkplezier.
Begrijpen en begrepen worden is waar het in deze training om draait. Door veel te oefenen met het voeren van gesprekken worden in deze training de individuele communicatievaardigheden versterkt. Deelnemers leren actief te luisteren, de antwoorden samen te vatten en daarop door te vragen. Kernthema’s zijn: hoe kom ik over? Hoe komt mijn informatie over? Hoe ga ik om met feedback? Hoe geef ik op een opbouwende manier commentaar? Kortom, wat zijn de effecten van mijn eigen communicatiestijl?

Patronen en gewoonten ontdekken en veranderen zorgt voor veranderingen in de teamdynamiek. Het onderscheid leren maken tussen feiten, aannames en vooronderstellingen zorgt voor evenwichtiger reacties. Veel oefenen maakt de kans groter dat de werknemer ook in situaties van weerstand of stress rustig en overtuigend overkomt. “

Lesmateriaal

Alle deelnemers ontvangen HetWerkWoordBoek met spreek- en luisteroefeningen, specifiek gericht op wat geoefend moet worden om op de werkvloer de communicatie te verbeteren.

Het heeft onze voorkeur om de lessen op het bedrijf zelf te laten plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.