Instructies en procedures begrijpen

Inhoud

Direct begrijpen wat er gedaan moet worden en hoe het gedaan moet worden geeft medewerkers zelfvertrouwen, waardoor ze zich meer betrokken weten bij het productieproces. Motivatie groeit en parallel daaraan de effectiviteit en productiviteit.

Dat heb ik toch al gezegd!
Communicatie is het sleutelwoord voor succes. Het belangrijkste van een boodschap is niet dat deze gegeven is, maar goed wordt ontvangen. Leidinggevenden staan soms voor verrassingen wanneer werkzaamheden anders uitgevoerd zijn dan de bedoeling was. Zij vragen zich af waarom zij niet begrepen werden.

De oplossing ligt in het ontdekken van de oorsprong van de ruis. Wanneer de afzender de boodschap niet correct heeft geformuleerd moet een andere actie worden ondernomen dan wanneer de boodschap zelf onduidelijk was. Wanneer de ontvanger de correcte boodschap niet heeft begrepen is weer een andere interventie nodig. In de training gaan wij in op vragen als: waarom zeg je iets, hoe zeg je iets, wat wil je bereiken en hoe kom je over? Concrete bedrijfssituaties worden verwerkt in de verbale- en non-verbale oefeningen.

Voorafgaand aan de training wordt aan de hand van een enquête en een inventarisatiegesprek een interactiematrix opgesteld. Hierin wordt duidelijk hoe de communicatie rondom werkinstructies in uw bedrijf verloopt en wat de perceptie van de communicatie van de werknemers is. In de training wordt nagegaan waar de zwaartepunten van miscommunicatie liggen en worden oefeningen gedaan en vaardigheden aangereikt om die knelpunten op te lossen. Ook procedures voor veiligheid, Arbo, milieu, hygiëne en klachtenafhandeling komen (waar nodig in samenwerking met de betreffende specialist) ruim aan bod.

Lesmateriaal

De in uw bedrijf aanwezige schriftelijk instructies, zoals instruerende teksten, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, werkbonnen, orders, bestelbonnen, pictogrammen, informatieborden en dergelijke.
Regels en (wettelijke) voorschriften.

Een ruimte met genoeg zitplaatsen en schrijftafels. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten. Verder volstaan een flipover of whiteboard.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.