Spelling en grammatica

Inhoud

Voor zowel interne als externe communicatie is het voor een bedrijf van het grootste belang dat de medewerkers zich op een correcte manier kunnen uitdrukken. Vooral de schriftelijke communicatie is een visitekaartje voor uw bedrijf. Wanneer uw medewerkers spellings- of grammaticafouten maken is deze opfriscursus bijzonder geschikt.

In een kort tijdsbestek helpen wij uw medewerkers hun Nederlands aanzienlijk te verbeteren. Hun taalgevoel groeit en zij krijgen al doende meer zelfvertrouwen. Steeds weer staan deelnemers versteld van het feit dat taal interessanter is dan zij dachten.

Leren van elkaar en van je fouten!
Voor het opfrissen van de spelling- en grammaticaregels worden werkvormen ingezet waardoor deelnemers zelf aan de slag gaan. Zij leren van elkaar en van hun eigen fouten. Deze actieve en plezierige manier van werken zorgt ervoor dat de deelnemers zich de stof snel eigen kunnen maken en direct in de werksituatie zullen toepassen.

Alle deelnemers worden ‘expert’ een aantal specifieke onderdelen van de spelling en grammatica. Zij of hij ontwikkelt hij zich op dat gebied bijzonder snel en wordt daardoor een vraagbaak voor de anderen. Iedereen leert de nieuw verworven lesstof goed uit te leggen en kan de medecursisten helpen door correctie en advies. Zo leren de deelnemers van elkaar.

Zowel het verbeterde taalgebruik als de ontstane samenwerking zullen na afloop van de cursus gecontinueerd worden in de werksituatie.

Certificaat
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname waarop de behaalde leerdoelen zijn beschreven.

Lesmateriaal

De deelnemer ontvangt een leerboek, gekozen bij het niveau van de groep. Deelnemers moeten zelfgeschreven materiaal aanleveren. Ook wordt gebruik gemaakt van extra werkbladen, passend bij de taalbehoefte.

Een ruimte met genoeg zitplaatsen en schrijftafels. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten. Verder volstaan een flipover of whiteboard.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.