Taal en veiligheid

Inhoud

alarmcentrale“Alarmcentrale, waarmee kan ik u van dienst zijn?” Hoe duidelijker de boodschap, hoe eerder de juiste hulpverlening wordt gegeven. Soms is het werkelijk van levensbelang om je correct, snel en duidelijk verstaanbaar te maken.

Deze taaltraining over veiligheid staat in het teken van begrijpen, verwerken en kunnen verwoorden van instructies en procedures. Centraal staat het kunnen lezen van teksten, het begrijpen van pictogrammen, waarschuwingen en veiligheidssignalen. De gecompliceerde veiligheidsvoorschriften van het eigen bedrijf staan centraal bij het leren lezen en begrijpen van de Nederlandse taal.

De training start met een veiligheidsinspectieronde, waarbij allerlei borden, informatie, procedures en veiligheidsvragen door de deelnemers verzameld worden. Vooraf heeft een inventarisatie plaatsgevonden, zodat de medewerkers door de docent ook op ‘verborgen’ veiligheidsthema’s gewezen kunnen worden. Met het verzamelde materiaal wordt daarna ‘talig’ aan de gang gegaan.

Weet wat je zegt en zeg wat je weet
De taal kan gebruikt worden om elkaar te waarschuwen, om 112 te bellen, kortom, om effectief te kunnen handelen in spannende situaties. Gaandeweg wordt een specifiek op bedrijfsveiligheid gerichte woordenschat opgebouwd.

De bedrijfshulpverleners worden betrokken bij de opbouw en de uiteindelijke vormgeving. Zij kunnen indien gewenst een rol spelen en ondersteund worden bij het uitleggen van ingewikkelde of meer specifieke en gevoelige veiligheidsprocedures. De deelnemers worden begeleid bij het leren stellen van vragen en verwerken van de antwoorden.

Certificaat
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname waarop de behaalde leerdoelen zijn beschreven.

Lesmateriaal

Alle deelnemers ontvangen HetWerkWoordBoek met spreek- en luisteroefeningen, specifiek gericht op wat geoefend moet worden om op de werkvloer de communicatie te verbeteren. Deelnemers moeten zelfgeschreven materiaal aanleveren.

Het heeft onze voorkeur om de taallessen op het bedrijf zelf te laten plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.