Bouw- en Installatie en Infrastructuur

In Nederland is circa 10% van de bevolking laaggeletterd.

Home » Taal op het werk » BrancheTaal » Bouw- en Installatie en Infrastructuur

Doelgroep

medewerkers met taalniveau (ver) onder B2 of 3F. Bij te ver uiteenlopende taalniveaus vormen wij meerdere groepen.

Doel

taalniveauverhoging en het verbeteren van het functioneel taalgebruik.

Aantal lessen

20 van 2,5 contacturen.

Groepsgrootte

2 tot 15 deelnemers.
Individuele trainingen zijn ook mogelijk.

Prijzen

5 – 7 deelnemers – € 925,00
8 – 9 deelnemers – € 725,00
10 – 12 deelnemers – € 575,00
12 – 15 deelnemers – € 465,00

Inhoud

Voor (toekomstige) medewerkers bij bouw – en installatiebedrijven (bijvoorbeeld beroepen zoals timmerman, schilder of kraanmonteur) bieden wij taaltrainingen waarbij geoefend wordt met vaktaal, benaming van gereedschappen en machines, vaak voorkomende instructies, standaardzinnen en verduidelijking van werkprocessen.

Deze branchetaaltraining kan zowel ‘inhouse’ als ook op onze eigen locatie gegeven worden. Het gaat altijd om een training op maat.

Voorbeelden van bedrijven bij wie wij taaltrainingen hebben gegeven zijn BMN De Klerk, De Kuiper Infrabouw en Barth Installatietechniek.

Lesmateriaal

 • De VaktaalApp, waardoor de deelnemer ook buiten de lessen om, op elke gewenst tijdstip en op speelse wijze het taaltraject intensiveert met gebruik van eigen mobiele telefoon: een uitdagende manier om snel de gewenste woordenschat uit te breiden! 
 • Door de opdrachtgever ingebracht werkgerelateerd materiaal, zoals werkroosters, orderlijsten, overzichten van vaktermen en vaktaal (met foto’s of afbeeldingen), werkinstructies, veiligheidsvoorschriften en bedrijfsregels. 
 • Het WerkWoordBoek: een zelfontwikkelde methode om taalregels direct in de praktijk toe te passen.  
 • Extra – specifiek op het werk gericht – lesmateriaal, aansluitend bij de leerbehoefte: taaloefeningen, werkbladen en woordenlijsten uit professionele taalleermethodes.  

  VaktaalApp

  Eenvoedig in gebruik

  Invoer eigen taal

  Zelf aan te vullen