Taal op het werk

Dankzij een intensieve en praktische aanpak leidt de training Taal op het Werk tot een versneld taalleertraject. Na de training kunnen deelnemers op het werk beter communiceren en functioneren.
Bovendien zijn zij in staat zelf vervolgstappen te zetten om zich de taal verder eigen te maken.

Taal op het werk banner

Home » Werkgevers

Wij ontwikkelen zowel hun praktische schriftelijke vaardigheden (schrijven en lezen) als mondelingevaardigheden (spreken en luisteren). De nadruk ligt op het vergroten van hun capaciteit om deNederlandse taal in verschillende werksituaties direct toe te kunnen passen. Zo versterktde trainingcollegialiteit, efficiëntie,productiviteiten veiligheid op de werkvloer.

Wij verzorgen trainingen op maat voor diverse bedrijven in elke branche.

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. (Ludwig Wittgenstein, 1889 – 1951)

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen