Beroep op Taal

De training is geschikt voor statushouders met het taalniveau van A2 tot B1, werkzaam bij verschillende werkgevers in een regio.

Doel: verbeteren van algemene werk- en taalvaardigheden.

Beroep op taal header

Home » Werkgevers » Beroep op Taal

In de groep zitten werknemers vanuit diverse sectoren, met van elkaar verschillende functies en taken. De cursisten zijn klaar met hun inburgering of nog bezig met hun inburgeringsexamens, maar in de praktijk is gebleken dat zij veel baat zullen hebben bij het verbeteren van het functioneel taalgebruik.

Het resultaat van de intensieve en praktische aanpak bij de training Beroep op Taal is een versneld taalleertraject, waarbij tegelijk algemene arbeidsvaardigheden zijn ontwikkeld.

De lessen bestaan uit taaloefeningen die gericht zijn op de thema’s:

 • omgaan met collega’s;
 • benoemen van competenties;
 • feedback krijgen en geven;
 • om hulp of uitleg vragen;
 • lezen van gebruiksaanwijzingen en schema’s;
 • formulieren invullen;
 • veiligheidsvoorschriften kennen;
 • problemen oplossen en samenwerken;
 • formeel en informeel taalgebruik.

Taalonderdelen:

 • spreekvaardigheid: klank en uitspraak, overwinnen van faalangst, vloeiend spreken en zinsbouw;
 • luistervaardigheid en gesprekken voeren: oefenen met vragen stellen en antwoord geven;
 • schrijfvaardigheid: veelgebruikte zinnen (af)maken, informatie noteren;
 • leesvaardigheid: begrijpend lezen van notities en werkgerelateerde teksten;
 • spelling en basisgrammatica: onderwerp, persoonsvorm, vraagwoorden, enkelvoud/meervoud, modale werkwoorden, verleden tijd en standaardzinsconstructies.
 • woordenschat vergroten: de techniek van het woorden leren, aanleggen van een eigen woordenlijst, vaste woordcombinaties en vaktaal.

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. (Ludwig Wittgenstein, 1889 – 1951)