Omgaan met laagtalige collega’s

Naast de taaltrainingen voor laaggeletterden, bieden wij ook cursussen voor hun collega’s. In deze cursus leer je hoe je de laaggeletterdheid binnen het bedrijf kunt herkennen en hoe je kunt omgaan met schaamte en faalangst van de ander. Je leert wat de taalbehoefte van je collega is en hoe je (blijvend) hulp kan bieden. Je gaat oefenen met eenvoudig en duidelijk communiceren, op volwassen en grammaticaal correcte wijze. Je krijgt advies over mogelijke verbeteringen van het schriftelijk en mondeling taalgebruik binnen het bedrijf met als doel de communicatie dusdanig te vergemakkelijken dat álle collega’s belangrijke informatie – én elkaar – beter gaan begrijpen.

De cursus wordt afgesloten met een evaluatie en adviesgesprek. De cursusleider is een ervaren en gecertificeerde NT2-docent.

Taalondersteuning bij VCA

Home » Werkgevers » Omgaan met laagtalige collega’s

Doelgroep

Leidinggevenden/collega’s van laagtaligen.

Doel

Eenvoudig en duidelijk communiceren.

Aantal lessen

De cursus duurt 3 maanden en bevat 6 lessen van 1,5 contacturen + 6 zelfstandig uit te voeren opdrachten, die besproken worden in de les.

Groepsgrootte

2 tot 10 collega’s.

Prijzen

De groepsprijs voor deze cursus is € 1450,00.

Laaggelettertheid 

In Nederland is circa 10% van de bevolking laaggeletterd. Zij hebben zó veel moeite met lezen en schrijven dat ze vaak niet optimaal kunnen functioneren in de maatschappij en op het werk. Ze kunnen veiligheidsinstructies, bestelformulieren en werkopdrachten vaak slechts beperkt lezen en begrijpen. Laaggeletterdheid komt voor in alle branches en sectoren. Juist in onze kennis- en informatiemaatschappij is een goede beheersing van de basistaalvaardigheden essentieel om mee te doen.

Zie voor algemene informatie:

https://www.lezenenschrijven.nl en https://www.eenvoudigcommuniceren.nl

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen