Taalondersteuning voor teamleiders

Deze taaltraining is geschikt voor teamleiders, voormannen of anderen die duidelijke instructies aan andere medewerkers moeten geven. Het doel is te leren hoe je op effectieve wijze mondelinge of schriftelijke instructies aan anderen kunt geven. De nadruk ligt op de mondelinge taalvaardigheden. Concrete bedrijfssituaties worden verwerkt in verbale- en non-verbale oefeningen.

Resultaat van de taaltraining is dat de door de teamleiders aangestuurde medewerkers direct begrijpen wat er gedaan moet worden en hoe het gedaan moet worden. Dit geeft medewerkers zelfvertrouwen, waardoor ze zich meer betrokken weten bij het productieproces. Motivatie groeit en parallel daaraan de effectiviteit en productiviteit.

Taalondersteuning bij VCA

Home » Werkgevers » Taalondersteuning voor teamleiders

Doelgroep

Voormannen of teamleiders met taalniveau onder B1 of 2F.

Doel

Het mondelinge taalvaardigheidsniveau verhogen om duidelijke instructies kunnen geven aan collega’s.

Aantal lessen

20 van 2,5 contacturen.

Groepsgrootte

2 tot 15 deelnemers.
Individuele trainingen zijn ook mogelijk.

Prijzen

5 – 7 deelnemers – € 925,00
8 – 9 deelnemers – € 725,00
10 – 12 deelnemers – € 575,00
12 – 15 deelnemers – € 465,00

Lesmateriaal

  • De VakTaalApp, waardoor de deelnemer ook buiten de lessen om, op elke gewenst tijdstip en op speelse wijze het taaltraject intensiveert met gebruik van eigen mobiele telefoon: een uitdagende manier om snel de gewenste woordenschat uit te breiden!
  • Door de opdrachtgever ingebracht werkgerelateerd materiaal zoals werkroosters, formulieren, overzichten van vaktermen en vaktaal (met foto’s of afbeeldingen), werkinstructies en bedrijfsregels. gebruiksaanwijzingen, handleidingen, werkbonnen, orders, bestelbonnen, pictogrammen, informatieborden, regels en (wettelijke) voorschriften.
  • Het WerkWoordBoek: een zelfontwikkelde methode om taalregels direct in de praktijk toe te passen.
  • Extra – specifiek op het werk gericht – lesmateriaal, aansluitend bij de leerbehoefte: taaloefeningen, werkbladen en woordenlijsten uit professionele taalleermethodes.

 

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen