Taal voor laaggeletterden

In Nederland is circa 10% van de bevolking laaggeletterd.

Home » Werkgevers » Taal voor laaggeletterden

Doelgroep

Medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven ondanks dat Nederlands hun moedertaal is.

Doel

Basisvaardigheden lezen en schrijven onder de knie krijgen en veelvoorkomende taalhandelingen beter kunnen verrichten.

Aantal lessen

10, 20, 30 of 40 lessen van 2½ uur

Groepsgrootte

2 tot 15 deelnemers

Prijzen

10 lessen – € 2.975,00
20 lessen – € 5.950,00
30 lessen – € 8.925,00
40 lessen – € 11.900,00

Inhoud

Er zijn meer dan 750.000 autochtone laaggeletterde werknemers. Zij hebben zó veel moeite met lezen en schrijven dat ze vaak niet optimaal kunnen functioneren in de maatschappij en op het werk. Ze kunnen veiligheidsinstructies, bestelformulieren en werkopdrachten vaak slechts beperkt lezen en begrijpen. Laaggeletterdheid komt voor in alle branches en sectoren. Juist in onze kennis- en informatiemaatschappij is een goede beheersing van de basistaalvaardigheden essentieel om mee te doen.

De trainingen zijn gericht op laaggeletterden vanaf het laagste niveau. Doel is het vergroten van de functionaliteit, waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot en het werk efficiënter en met meer plezier gedaan zal worden. Vooraf wordt met de leidinggevende de taalbehoefte geïnventarisserd.

Niet zichtbaar, wel merkbaar

De arbeidsmarkt doet een sterk beroep op geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen. Uw medewerkers kunnen (verborgen) lees- en schrijfproblemen hebben, wat de productiviteit en effectiviteit op veel manieren beïnvloedt. Vaak is schaamte voor de onkunde de reden om te verzwijgen dat er taalproblemen zijn. Het oplossen van deze jarenlange handicap vereist dan ook een speciale aanpak.
Het traject zal, door de inzet van activerende en motiverende werkvormen, het leerproces stimuleren, het (praktisch toepasbare) taalniveau verhogen en daarmee de functionaliteit verhogen. Er is veel aandacht voor het zelf leren leren. Taaladviezen worden gedurende en aan het eind van het traject met de deelnemers en de leidinggevende besproken.

De lessen draaien om technisch en begrijpend lezen, het formuleren en opschrijven van informatie, spelling, het opbouwen van een woordenschat inclusief vaste woordcombinaties. De taaloefeningen zijn gericht op reële werksituaties.
De deelnemer leert bijvoorbeeld meldingen lezen en begrijpen, de agenda te gebruiken, een weekstaat in te vullen, informatie te ordenen en structureren of andere zaken waar het bedrijf behoefte aan heeft.

Door de gestructureerde en werkgerelateerde aanpak en het opbouwen van routine zijn vorderingen in de lessen ook direct merkbaar in de werksituatie.

Certificaat

De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname waarop de behaalde leerdoelen zijn beschreven.

Het heeft onze voorkeur om de taallessen op het bedrijf zelf te laten plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.

Lesmateriaal

Alle deelnemers ontvangen HetWerkWoordBoek met uitleg over de basisbeginselen van de Nederlandse taal, bijbehorende taaloefeningen op niveau en aansprekende huiswerkopdrachten. Aan dit taalaanbod worden werkgerelateerde oefeningen gekoppeld zodat de theorie direct in de praktijk kan worden toegepast. Bij voorkeur wordt gewerkt met concreet materiaal uit het bedrijf zelf.